Reklamcılığı müşterisine para kazandırma değil para harcatma sanatı olarak gören...

Büyük fikirlerin değil, büyük bütçelerin peşinde olan...

Tek çabası araştırmalarda halkın beğendiği reklamlar arasına girecek işler yapmak olan. Böylece ”Halk yaptığım reklamı beğendi, elim de kapı gibi araştırma var” diyip suçu kendinde aramayıp reklamverene atan...

Markalara değer katan fikirlerin peşinden koşmak dururken, ucuz zeka gösterilerini ödüllendiren, sözde yaratıcı reklam ödüllerinin peşinde koşan...

Kendini akıllı, bilge reklam büyücüsü gibi gösterip; sizi etkilemek için bol bol anlaşılmaz terimler, grafikler, kısaltmalar kullanarak hem lafı hem de sizi dolandırmaya çalışan...

Reklamverenine gerçekleri söyleme cesareti olmayıp, korkakça reklamverenin duymak istediklerini söyleyen...

Girişimci ruhunu kaybedip, reklam memurlarına dönüşen, reklamcılardan olmayacağımıza and içiyoruz.